दिनांक १ मे २०१९ रोजी झालेल्या महाश्रमदानाची S9 मीडियाने घेतलेली दखल…🙏🏻