९९ व्या अखंड हरीनाम सप्ताहाचे औचित्य साधून हनुमान प्रासादिक भजनी मंडळ म्हसवंडी वहि भजन कला आतापर्यत जपून ठेवण्यात ज्या व्यक्तींचा वाटा राहिला आहे अशा भजनीमंडळाच्या सदस्यांचा व भजनी मंडळाचा सन्मानसोहळा फौन्डेषणच्या वतीने करण्यात आला.

IMG_20170304_190555